Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Դիպլոմ

 

 

Տեղեկատվական նամակ EFACEC կազմակերպությունից

 

 

Տեղեկատվական նամակ Siapro Hydro Power կազմակերպությունից

 

 

Տեղեկատվական նամակ Siapro Hydro Power կազմակերպությունից

 

 

Տեղեկատվական նամակ Voith Hydro կազմակերպությունից

 

 

Տեղեկատվական նամակ Voith Hydro կազմակերպությունից