220 ԿՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նոր 220 կՎ ենթակայանի կառուցում Երևան ՋԷԿ-2- ի կարիքների համար

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի ԷՑՇ ՍՊԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2019 - 2021թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Շամբ ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2018 - 2021թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Սպանդարյան ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2018 - 2021թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հրազդան ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՄԷԿ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2005 - 2006թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

220 կՎ Ալավերդի-2 ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

AREVA Enrgietechnik GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2005 - 2006թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

220 կՎ Շահումյան-2 ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ABB Utilities GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2004 - 2005թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

220 կՎ Զովունի ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ABB Utilities GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2004 - 2005թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

220 կՎ Մարաշ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ABB Utilities GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2004 - 2005թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

220 կՎ Եղեգնաձոր ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ABB Utilities GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2004 - 2005թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

220 կՎ Վանաձոր-2 ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ALSTOM Energietechnik GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2001 - 2003թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

220 կՎ Կամո ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ALSTOM Energietechnik GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2001 - 2003թթ․

 

110 ԿՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆՆԵՐ

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Տաթև ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2018 - 2021թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

110 կՎ հիմնական ենթակայանի շեֆ-մոնտաժ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Լիդիան Արմենիա ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2018թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Ողջի ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապան Էներջի ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2017թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

110 կՎ Կաշեն ենթակայանի ընդլայնում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Ավստրիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2017թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Երևան ՀԷԿ-3-ի 110 կՎ ենթակայանի մասնակի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Power Engineering and Consulting PTE LLC (Սինգապուռ)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2017թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

110 կՎ Կաշեն ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

EFACEC Contracting Central Europe (Ավստրիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2014 - 2015թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

110 կՎ Մատուռ ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

EFACEC Contracting Central Europe (Ավստրիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2013 - 2014թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

110 կՎ Կոմբայն ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Շեֆ-մոնտաժ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2009 - 2010թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

110 կՎ Աղաց ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Շեֆ-մոնտաժ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2009 - 2010թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

110 կՎ Վանաձոր-1 ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

SIEMENS AG (Ավստրիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2009 - 2010թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Արգել ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՄԷԿ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2005թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Քանաքեռ ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ALSTOM Power Generation AG (Գերմանիա)

ԴԵՐ

Ենթակապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

1999 - 2002թթ․

 

35 ԿՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նոր 35 կՎ Աթենք ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Աթենք ՍՊԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2023 - 2024թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

35/6 կՎ Ենթակայան-1-ի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Պատվիրատու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2015թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

35/6 կՎ Ենթակայան-2-ի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Պատվիրատու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2015թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

35/6 կՎ Ենթակայան-3-ի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Պատվիրատու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2015թ․

 

10/6/0.4 ԿՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

10/0.4 կՎ նոր ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի Պահածոների Գործարան ՍՊԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2024թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նոր 6/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի Պահածոների Գործարան ՍՊԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2023 - 2024թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նոր 6/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2023 - 2024թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նոր 6/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2023թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նոր 6/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2023թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Վանաձոր Բժշկական կենտրոնի նոր 6/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՖԻԼԻՇԻՆ ՍՊԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Պատվիրատու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2016 - 2017թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նոր 10/6 կՎ ենթակայանի կառուցում 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զանգեզուրի ՊղնձաՄոլիբդենային Կոմբինատ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2015 - 2016թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Գյումրի Սիթի նոր 10/0․4 կՎ ենթակայանի և օդային գծի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2012 - 2013թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Շիրակ օդանավակայանի 6 կՎ N1 ենթակայանի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2012թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Շիրակ օդանավակայանի 6 կՎ ենթակայան N4-ի վերակառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ ՓԲԸ (Հայաստան)

ԴԵՐ

Կապալառու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

2012թ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Հրազդան ՋԷԿ-ի համար նոր 10/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հրազդան 5 ԾԻԳ EBRD (Հայաստան)

ԴԵՐ

Պատվիրատու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

1998-2000թթ․

 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Արարատի Ոսկու Հանքի նոր 10/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Kilborn (Կանադա)

ԴԵՐ

Պատվիրատու

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ

1997թ․