Ընկերության կողմից կատարված նախագծային աշխատանքների մասին տեղեկատվություն

 

Աշխատանքի անվանումը

Նոր 110/6 կՎ ենթակայանի նախագիծ

Պատվիրատու

«ՌՈՒՍԱԼ-Արմենալ» ՓԲԸ

Տարի

2021-2022թթ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Ենթակայանի էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ (Առաջնային և Երկրորդական)
 • Ենթակայանի շինարարական մասի ամբողջական նախագիծ ներառյալ նոր ՓԲՍ-ի շենքը
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների նախագիծ
 • Նոր հիմքերի և մալուխային ուղիների նախագիծ
 • Հիմնական սծեմաների, տերմինալների և մալուխների նախագիծ
 • 110 կՎ օդային գծի նախագիծ
 • 110 կՎ մալուխային գծի նախագիծ

 

Աշխատանքի անվանումը

Նոր Երևան ՋԷԿ-2 -ի 220 կՎ ենթակայանի նախագիծ

Պատվիրատու

«Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ

Տարի

2018-2021թթ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Ենթակայանի էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ (Առաջնային և Երկրորդական)
 • Ենթակայանի շինարարական մասի ամբողջական նախագիծ ներառյալ նոր ղեկավարման շենքը
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների նախագիծ
 • Նոր հիմքերի և մալուխային ուղիների նախագիծ
 • Հիմնական սխեմաների, տերմինալների և մալուխների նախագիծ
 • Կատարողական գծագրերի կազմում

 

Աշխատանքի անվանումը

«Ողջի-2» ՀԷԿ-ի 6/35 կՎ ենթակայանի նախագիծ

Պատվիրատու

«Կապան Էներջի» ՓԲԸ

Տարի

2019թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • 35 կՎ սարքավորումների հիմքերի նախագիծ
 • 35 կՎ գոյություն ունեցող և նոր սարքավորումների մետաղական կոնստրուկցիաների նախագիծ
 • Մալուխային ուղիների մետաղական կոնստրուկցիաների նախագիծ
 • Ուժային տրանսֆորմատորների, յուղահավաքի և յուղատարերի հիմքերի վերանորոգման նախագիծ
 • Միագծանի սխեմայի նախագիծ
 • Ենթակայանում սարքավորումների տեղաբաշխման նախագիծ
 • Արտաքին լուսավորության նախագիծ
 • Մալուխային ուղիների և մետաղական կոնստրուկցիաների նախագիծ
 • Ապարատային սեղմակների ընտրություն ուժային սարքավորումների համար

 

Աշխատանքի անվանումը

«Սլաբինյե» ՀԷԿ – ի 10/110 կՎ ենթակայանի նախագիծ (Ալբանիա)

Պատվիրատու

Siapro Hydro Power GesmbH (Ավստրիա)

Տարի

2018թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Ենթակայանի էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ (Առաջնային և Երկրորդական)
 • Ենթակայանի շինարարական մասի ամբողջական նախագիծ
 • Ուժային բջիջների արտադրական գծագրերի պատրաստում
 • Կատարողական գծագրերի պատրաստում

 

Աշխատանքի անվանումը

Արտաքին և ներքին լուսավորության համակարգերի վերազինում

Պատվիրատու

«Պոլիմետալ – Կափան» ԼՀԿ (Հայաստան)

Տարի

2018թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Արտաքին լուսավորության ամբողջական նախագիծ
 • Ներքին լուսավորության ամբողջական նախագիծ

 

Աշխատանքի անվանումը

«Լլենգա» ՀԷԿ – ի 35/110 կՎ ենթակայանի նախագիծ (Ալբանիա)

Պատվիրատու

Siapro Hydro Power GesmbH (Ավստրիա)

Տարի

2017թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Ենթակայանի էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ (Առաջնային և Երկրորդական)
 • Ենթակայանի շինարարական մասի ամբողջական նախագիծ
 • Ուժային բջիջների արտադրական գծագրերի պատրաստում
 • Կատարողական գծագրերի պատրաստում

 

Աշխատանքի անվանումը

Ամուլսար Ոսկու Հանք – 35 կՎ օդային գծի նախագիծ

Պատվիրատու

ABB AB (Շվեդիա)

Տարի

2016թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • 35 կՎ նոր օդային գծի շինարարության ամբողջական նախագիծ

 

Աշխատանքի անվանումը

Նախագծային աշխատանքներ Կարս մասնաճյուղի համար

Պատվիրատու

«Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ

Տարի

2012թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • 0.4 կՎ սնուցման համակարգերի նախագծում
 • 10 կՎ օդային գծերի նախագծում

 

Աշխատանքի անվանումը

Արտաշար պոմպակայանի կառուցում

Պատվիրատու

SADE Armenian Branch (Ֆրանսիա)

Տարի

2011թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Պոմպակայանի էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ
 • Ուժային բջիջների արտադրական գծագրեր

 

Աշխատանքի անվանումը

110 կՎ Վանաձոր-1 ենթակայանի մասնակին վերակառուցում

Պատվիրատու

Siemens AG (Ավստրիա)

Տարի

2009թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Ենթակայանի էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների նախագիծ
 • Ֆունդամենտների ր մալուխային ոիղիների վերականգնման նախագիծ
 • Հիմնական սխեմաների, տերմինալների և մալուխների նախագիծ
 • Կատարողական գծագրերի կազմում

 

Աշխատանքի անվանումը

Երևան ՋԷԿ-ի նոր բլոկի կառուցում

Պատվիրատու

GS Engineering & Construction (Հարավային Կորեա)

Տարի

2009թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Ենթակայանի էլեկտրական մասի ամբողջական նախագիծ
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների նախագիծ
 • Ֆունդամենտների ր մալուխային ոիղիների վերականգնման նախագիծ
 • Հիմնական սխեմաների, տերմինալների և մալուխների նախագիծ
 • Կատարողական գծագրերի կազմում

 

Աշխատանքի

անվանումը

SCADA/Communication ծրագրի առաջին փուլ

Պատվիրատու

ABB AB Network Management (Շվեդիա)

Տարի

2008-2010թթ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Դեպի RTU ուղղվող բոլոր ազդանշանների ցանկերի նախապատրաստում, ներառյալ անհրաժեշտ գծագրերի պատրաստում
 • RTU- ներից դուրս եկող բոլոր ազդանշանների ցանկերի նախապատրաստում, վերջնական Պատվիրատուի հետ համագործակցելով
 • Կատարողական գծագրերի կազմում

 

Աշխատանքի անվանումը

SCADA/Communication ծրագրի առաջին փուլ

Պատվիրատու

ELTEL Networks Oy (Ֆինլանդիա)

Տարի

2008-2010թթ․

Կատարված աշխատանքներ

 • DPLC-ների նախագիծ
 • Նախագծի կազմարարական մաս
 • Նախագծի տեխնիկական մասի թարգմանություն անգլերենից ռուսերեն (նախագծի տեխնիկական մասը մատակարարում է Eltel-ը)