Կազմակերպության կողմից կատարված մոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքները

 

Աշխատանքի անվանումը

55 ՄՎտ «Մասրիկ-1» ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի 110 կՎ ենթակայանի կառուցում

Պատվիրատու

«Զարմց Էնջիներինգ» ՍՊԸ (Հայաստան)

Թվական

2022 – առ այսօր

 

Կատարված աշխատանքներ

 • Ֆոտովոլտային կայանում ուժային մալուխների և կցորդիչների մոնտաժ
 • 63 ՄՎԱ ուժային տրանսֆորմատորի մոնտաժ
 • Սեփական կարիքների տրանսֆորմատորի մոնտաժ
 • Հողանցող տրանսֆորմատորի մոնտաժ
 • 110 կՎ ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների մոնտաժ, ներառյալ մետաղական կոնստրուկցիաները
 • 33 կՎ ուժային բջիջների և սարքավորումների մոնտաժ
 • Ուժային և ղեկավարման մալուխային համակարգերի մոնտաժ
 • Կայանի սեփական կարիքների համակարգի մոնտաժ
 • Հողանցման և շանթապաշտպանության համակարգերի մոնտաժ
 • Արտաքին, ներքին և վթարային լուսավորության համակարգերի մոնտաժ
 • Համակարգչային վերահսկողության և ղեկավարման համակարգերի մոնտաժ
 • Ղեկավարման  և ռելեյական պաշտպանության համակարգերի մոնտաժ
 • Ենթակայանի ղեկավարման համակարգի սնման համակարգի մոնտաժ
 • Չափիչ կայանի 110 կՎ ուժային և կոմուտացիոն համակարգերի մոնտաժ
 • Արտաքին սարքավորումների համակարգի մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքերի և համակարգերի համալիր կարգաբերում
 • Կայանի՝ որպես ամբողջական համակարգի, համալիր կարգաբերում և 110 կՎ ցանցին միացում

 

Աշխատանքի անվանումը

Երևանի Կոմբինացված Ցիկլով Ջերմաէլեկտրակայանի սպասարկման և չափագրման աշխատանքներ

Պատվիրատու

«Արմփաուեր» ՓԲԸ (Հայաստան)

Թվական

2022թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 220 կՎ Օդային գծերի և մոնտաժված ուժային սարքավորումների միջև միացումների ստուգում և կարգաբերում
 • 220 կՎ ենթակայանի մալուխային գծերի միացումների ստուգում և կարգաբերում
 • 220 կՎ ենթակայանի սարքավորումների և հողանցման կոնտուրի միջև միացումների ստուգում և կարգաբերում
 • 220 կՎ ենթակայանի հողանցման համակարգի ստուգում և կարգաբերում
 • 220 կՎ բաժանիչների և հողանցող դանակների ֆունկցիոնալության ստուգում և կարգաբերում
 • Անձնական պաշտպանության միջոցների համալիր փորձարկում

 

Աշխատանքի անվանումը

Պոմպակայանների և խորքային հորերի պաշտպանիչ վահանակների տեղադրում

Պատվիրատու

«Կոտայքի» ՋՕԸ (Հայաստան)

Թվական

2022թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 33 կՎտ (10-50Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ
 • 160 կՎտ (40-280Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ
 • 75 կՎտ (30-130Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ
 • 25 կՎտ (10-40 Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ
 • 45 կՎտ (10-80 Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ
 • 30 կՎտ (10-90 Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ
 • 36 կՎտ (10-50 Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ
 • 37 կՎտ (10-50 Ա) շարժիչի պաշտպանիչ վահանակի պատրաստում և մոնտաժ

 

Աշխատանքի անվանումը

10 կՎ ինդուկցիոն միաֆազ ուժային տրանսֆորմատորի կապիտալ վերանորոգում

Պատվիրատու

«Ռուսալ-Արմենալ» ՓԲԸ (Հայաստան)

Թվական

2022թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Ուժային տրանսֆորմատորի ապամոնտաժում և վերանորոգման վայր տեղափոխում
 • Տրանսֆորմատորային յուղի զտում և լիցք
 • Տրանսֆորմատորի իրանի ամբողջական ներկում
 • Ռետինե միջադիրների փոխարինում
 • Բեռի տակ լարման կարգավորման համակարգի փոխարինում
 • Տրանսֆորմատորի էլեկտրական համակարգի ամբողջական փոխարինում
 • Բարձր և ցածր լարման ներդրուկների կապիտալ վերանորոգում
 • Կոմպլեքսային կարգաբերում և շահագործման հանձնում

 

Աշխատանքի անվանումը

110/10 կՎ, 16000 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորի կապիտալ վերանորոգում

Պատվիրատու

«Հարավ-Կովկասյան Երկաթուղի» ՓԲԸ (Հայաստան)

Թվական

2021թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Ուժային տրանսֆորմատորի ապամոնտաժում և վերանորոգման վայր տեղափոխում
 • Տրանսֆորմատորային յուղի մատակարարում և լիցք
 • Տրանսֆորմատորի իրանի ամբողջական ներկում
 • Ռետինե միջադիրների փոխարինում
 • Տրանսֆորմատորի էլեկտրական համակարգի ամբողջական փոխարինում
 • Բարձր և ցածր լարման ներդրուկների կապիտալ վերանորոգում
 • Կոմպլեքսային կարգաբերում և շահագործման հանձնում

 

Աշխատանքի անվանումը

220 կՎ նոր ենթակայանի կառուցում Երևան ՋԷԿ-2- ի համար

Պատվիրատու

 «Արտաշատի ԷՑՇ» ՍՊԸ (Հայաստան)

Թվական

2019-2021թթ․

Կատարված աշխատանքներ

 • 220 կՎ ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների մոնտաժ
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ
 • Ուժային և հսկիչ մալուխների մատակարարում և մոնտաժ
 • Ղեկավարման (Մարշալային) պահարանների մատակարորում և մոնտաժ
 • Հենարանային մեկուսիչների մատակարորում և մոնտաժ
 • Հողանցման համակարգի մատակարարում և մոնտաժ
 • Շանթապաշտպանության համակարգի մոնտաժ
 • Արտաքին լուսավորության համակարգի մատակարարում և մոնտաժ
 • Հաստատուն և փոփոխական հոսանքի բջիջների մատակարարում և մոնտաժ
 • Ծայրային սեղմակների մոնտաժ
 • Ենթակայանի ամբողջական կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Սպանդարյան ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

Պատվիրատու

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա)

Թվական

2018 – 2021թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 220 կՎ ԲԲՍ-ի հին ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների ապամոնտաժում և նոր սարքավորումների մոնտաժ
 • 12 կՎ հին ուժային բջիջների ապամոնտաժում և նոր ուժային բջիջների մոնտաժ
 • Պաշտպանության և ավտոմատիկայի հին համակարգի ապամոնտաժում և նոր համակարգերի մոնտաժ
 • Հին մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում և նոր մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ
 • Ուժային սարքավորումների հին հիմքերի ապամոնտաժում, նոր հիմքերի պատրաստում և տեղադրում
 • Բետոնե մալուխատարերի ծածկերի ապամնոտաժում, նորերի պատրաստում և մոնտաժ
 • Հին ուժային և ղեկավարման մալուխների ապամոնտաժում և նորերի մոնտաժ
 • Պահուստային դիզել-գեներատորի մոնտաժ և կարգաբերում
 • Մոնտաժված ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Շամբ ՀԷԿ-ի 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

Պատվիրատու

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա)

Թվական

2018 – 2021թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 220 կՎ ԲԲՍ-ի հին ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների ապամոնտաժում և նոր սարքավորումների մոնտաժ
 • 12 կՎ հին ուժային բջիջների ապամոնտաժում և նոր ուժային բջիջների մոնտաժ
 • Պաշտպանության և ավտոմատիկայի հին համակարգի ապամոնտաժում և ներ համակարգերի մոնտաժ
 • Հին մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում և նոր մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ
 • Ուժային սարքավորումների հին հիմքերի ապամոնտաժում, նոր հիմքերի պատրաստում և տեղադրում
 • Բետոնե մալուխատարերի ծածկերի ապամնոտաժում, նորերի պատրաստում և մոնտաժ
 • Հին ուժային և ղեկավարման մալուխների ապամոնտաժում և նորերի մոնտաժ
 • 125 ՄվԱ ուժային տրանսֆորմատորի ապամոնտաժում, վերանորգման հարթակ տեղափոխում, կապիտալ վերանորոգում և մոնտաժ
 • Պահուստային դիզել-գեներատորի մոնտաժ և կարգաբերում
 • Մոնտաժված ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Տաթևի ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

Պատվիրատու

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա)

Թվական

2018 – 2021թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 110 կՎ ԲԲՍ-ի հին ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների ապամոնտաժում և նոր սարքավորումների մոնտաժ
 • 12 կՎ հին ուժային բջիջների ապամոնտաժում և նոր ուժային բջիջների մոնտաժ
 • Պաշտպանության և ավտոմատիկայի հին համակարգի ապամոնտաժում և ներ համակարգերի մոնտաժ
 • Հին մետաղական կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում և նոր մետաղական կոնստրուկցիաների մոնտաժ
 • Հին ուժային և ղեկավարման մալուխների ապամոնտաժում և նորերի մոնտաժ
 • 80 ՄՎԱ ուժային տրանսֆորմատորի ապամոնտաժում և նոր տրանսֆորմատորի մոնտաժ
 • Պահուստային դիզել-գեներատորի մոնտաժ և կարգաբերում
 • Մոնտաժված ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

110/10 կՎ, 16000 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորի կապիտալ վերանոնրոգում

Պատվիրատու

«Հարավ-Կովկասյան Երկաթուղի» ՓԲԸ (Հայաստան)

Թվական

2020թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Ուժային տրանսֆորմատորի ապամոնտաժում և վերանորոգման վայր տեղափոխում
 • Տրանսֆորմատորի բարձր լաման փաթույթների մատակարարում և մոնտաժ
 • Ռետինե միջադիրների փոխարինում
 • Տրանֆորմատորի յուղի մատակարարում և լիցք
 • Տրանսֆորմատորի իրանի ամբողջական ներկում
 • Տրանսֆորմատորի էլեկտրական համակարգի ամբողջական փոխարինում
 • Բարձր և ցածր լարման ներդրուկների կապիտալ վերանորոգում
 • Կոմպլեքսային կարգաբերում և շահագործման հանձնում

 

Աշխատանքի անվանումը

Ամուլսար Ոսկու Հանք – Ջարդիչի հարթակի էլեկտրական համակարգերի և ենթահամակարգերի մոնտաժ

Պատվիրատու

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ

Թվական

2018թ․ – առ այսօր

Կատարված աշխատանքներ

 • Մալուխատար համակարգերի մոնտաժ
 • Ուժային և ղեկավարման մալուխների մոնտաժ
 • Արտաքին լուսարձակ աշտարակների մոնտաժ
 • Փոխակրիչ համակարգի ներքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Ծայրային և միացուցիչ մուֆտերի մոնտաժ
 • Համակարգի ամբողջական կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Բիոդիսկի և վառելիքային կայանի վթարային դիզել - գեներատորի մոնտաժ և կարգաբերում

Պատվիրատու

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ

Թվական

2018թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Դիզել-գեներատորային համակարգի մոնտաժ և կարգաբերում
 • Ոժային և ղեկավարման մալուխների մոնտաժ
 • Պողպատե ցանկապատի արտադրություն և տեղադրում
 • Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

 

Աշխատանքի

անվանումը

110/35/6 կՎ հիմնական ենթակայանի շեֆ-մոնտաժ և ամբողջական կարգաբերում

Պատվիրատու

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ

Թվական

2018թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 110 կՎ ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների շեֆ-մոնտաժ
 • Մետաղական կոնստորուկցիաների շեֆ-մոնտաժ
 • ԲԲՍ-ի ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների ամբողջական կարգաբերում
 • Ռելեյական պաշտպանության և ավտոմատիկայի համակարգերի ամբողջական կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

 Չափիչ սարքավորումների և ցածր լարման համակարգերի կարգաբերում

Պատվիրատու

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ

Թվական

2018թ․ – առ այսօր

Կատարված աշխատանքներ

 • Անալոգային սարքավորումների կարգաբերում
 • Չափիչ համակարգերի կարգաբերում
 • Ցածր լարման համակարգերի և սարքավորումների կարգաբերում
 • Ղեկավարման համակարգերի կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Կոնտեյներային տիպի ենթակայանների և ցածր լարման համակարգերի մոնտաժ

Պատվիրատու

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ

Թվական

2017թ․ – առ այսօր

Կատարված աշխատանքներ

 • Սարքավորումների համար հիմքերի պատրաստում
 • Կոնտեյներային և շարժական ենթակայանների մոնտաժй
 • Ուժային մալուխների մոնտաժ
 • Մալուխային անցուղիների մոնտաժ
 • Կոնտեյներային և շարժական ենթակայանների ֆունկցիոնալ կարգաբերում
 • Ուժայօն տրանսֆորմատորների մոնտաժ և կարգաբերում
 • Ծայրային մուֆտերի մոնտաժ

 

Աշխատանքի անվանումը

Ողջի ՀԷԿ-ի 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

Պատվիրատու

«Կապան Էներջի» ՓԲԸ (Հայաստան)

Թվական

2017թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Կոնսուլտացիոն և հսկողական ծառայություններ նախագծման փուլում
 • 110 կՎ ԲԲՍ-ի ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների մոնտաժ
 • 6 կՎ ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների մոնտաժ Ղեկավարման շենքում և ՓԲՍ-ում
 • Շանթապաշտպանության համակարգի մոնտաժ
 • 6 կՎ լարման մալուխների մալուխային անցուղիների դարակների և այլ մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների միացում ենթակայանի հողանցման համակարգին
 • 110 կՎ ԲԲՍ-ի և 6 կՎ ՓԲՍ-ի ղեկավարման, չափումների, կապի ր ռելեյական պաշտպանության պահարանների մոնտաժ
 • Ուժային և ղեկավարման մալուխների մոնտաժ
 • Օժանդակ սարքավորումների – հաստատուն , փոփոխական հոսանքի պահարանների, մարտկոցային և լիցքավորիչ համակարգերի մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Կաշենի հանքավայրի 110/35/6 կՎ ենթակայանի ընդլայնում

Պատվիրատու

EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Ավստրիա)

Թվական

2017թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 110/35/6 կՎ, 20 ՄՎԱ ուժային տրանսֆորմատորի մոնտաժ
 • Տրանսֆորմատորի յուղի տաքացում և մաքրում
 • Մոնտաժված համակարգի կոմպլեքսային կարգաբերում Պատվիրատուի մասնակցությամբ

 

Աշխատանքի անվանումը

Վանաձորի բժշկական կենտրոնի համար նոր 6/0.4 կՎ ենթակայանի կառուցում

Պատվիրատու

«Ֆիլիշին» ՍՊԸ (Հայաստան)

Թվական

2016-2017թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 1000 կՎԱ, 6/0.4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորների մատակարարում, մոնտաժ և կարգաբերում
 • 6 կՎ ուժային բջիջների պատրաստում և մոնտաժ
 • 0.4 կՎ ուժային բջիջների պատրաստում և մոնտաժ
 • Հոսանքադողային համակարգի պատրաստում և մոնտաժ
 • Ուժային և ղեկավարման մալուխների մատակարարում և մոնտաժ
 • Ծայրային և միջանկյալ մուֆտերի մոնտաժ
 • Լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Երևանի ՀԷԿ – 3 110 կՎ ենթակայանի մասնակի վերակառուցում

Պատվիրատու

«Power Engineering and Consulting PTE» LLC (Սինգապուր)

Թվական

2016թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Հին ուժային մալուխների դեմոնտաժ և նոր մալուխների մոնտաժ
 • Հին110 կՎ գերլարման սահմանափակիչների դեմոնտաժ
 • Հին մետաղական կոնստրուկցիաների, հոսանքադողային համակարգի և հենարանային մեկուսիչների դեմոնտաժ
 • Մալուխային ուղիների վերանորոգում
 • Երկպատ ՊՎՔ խողովակների մոնտաժ
 • Հենարանային մեկուսիչների մոնտաժ
 • Հոսանքադողային համակարգի մոնտաժ
 • Ծայրային մուֆտերի մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Հրազդան ՀԷԿ-ի 10 կՎ հոսանքադողային համակարգի փոխարինում

Պատվիրատու

«Զենոն» ՍՊԸ (Հայաստան)

Թվական

2016թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Պոլիմեռային մեկուսիչների մատակարարում և մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Կարմիր Բլուր վառելիքային կայանի էլէկտրաֆիկացում

Պատվիրատու

«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ (Հայաստան)

Թվական

2016թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Էլեկրտրաֆիկացման համակարգի նախագծում
 • LED լուսարձակների մատակարարում և մոնտաժ
 • Ղեկավարման պահարանների մատակարարում և մոնտաժ
 • Ուժային մալուխների մոնտաժ
 • Անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքների իրականացում

 

Աշխատանքի անվանումը

10 կՎ մալուխային գծերի վերականգնում

Պատվիրատու

«Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ

Թվական

2016թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • Ուժային մալուխների մոնտաժ
 • Ծայրային և միացուցիչ մուֆտերի մոնտաժ
 • Անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքներ

 

Աշխատանքի անվանումը

220 կՎ «Մեղրի-1» օդային գծի մասնակի տեղափոխում

Պատվիրատու

«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ

Թվական

2015-2016թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • 220 կՎ 6 հատ հենասյունի և հիմքերի մատակարարում և մոնտաժ, ներառյալ հողային աշխատանքները
 • 220 կՎ 4 հատ հենասյունների ապամոնտաժում, ներառյալ հողային աշխատանքները

 

Աշխատանքի անվանումը

10 կՎ օդային գծի և ենթակայանի կառուցում «Լիճք» հանքավայրի համար

Պատվիրատու

«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ

Թվական

2015-2016թ․

Կատարված աշխատանքներ

 • 10 կՎ КРУН-59 տեսակի կոնտեյներային ենթակայանի մատակարարում, մոնտաժ և կարգաբերում
 • 10 կՎ հենասյուների և հիմքերի պատրաստում, մատակարարում և մոնտաժ, ներառյալ հողային աշխատանքները

 

Աշխատանքի անվանումը

Նոր 220 կՎ Հրազդան-Շինուհայր օդային գծի կառուցում

Պատվիրատու

Kalpataru Power Transmission LTD (Հնդկաստան)

Թվական

2015թ.

Կատարված աշխատանքներ

o  Հենասայուների հիմքերի պատրաստման համար կաղապարների պատրաստում

 

Աշխատանքի անվանումը

Զվարթնոց օդանավակայանի 35/6 կՎ ենթակայանի վերակառուցում

Պատվիրատու

«Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ

Թվական

2015թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Ռելեյական պաշտպանության համակարգի համալիր վերանորոգում անհրաժեշտ մասերի փոխարինումով
 • Ռելեյական պաշտպանության, ավտոմատիկայի համակարգերի և յուղային անջատիչների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Նոր 110 կՎ «Կաշեն» ենթակայանի կառուցում

Պատվիրատու

EFACEC Contracting Central Europe (Ավստրիա)

Թվական

2014-2015թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Նախագծային և շինարարական աշխատանքների վերահսկում
 • ԲԲՍ-ում 110 կՎ ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների մոնտաժ
 • ՓԲՍ-ում 35 և 10 կՎ ուժային սարքավորումների մոնտաժ
 • Շանթապաշտպանության համակարգի մոնտաժ
 • Մետաղական կոնստրուկցիաների արտադրություն և մոնտաժ
 • Էլեկտրամեխանիկական նյութերի մատակաարում և մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների միացում հողանցման համակարգին
 • 110 կՎ ԲԲՍ-ի արտաքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Ռելեյական պաշտպանության, ղեկավարման, կապի և չափումների պահարանների մոնտաժ
 • Ուժային և ղեկավարման մալուխների մոնտաժ
 • Օժանդակ սարքավորումների մոնտաժ – փոփոխական և հաստատուն հոսանքի պահարաններ,մարտկոցների և լիցքավորիչների մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Թեղուտ պղնձե հանքում սարքավորումների կարգաբերում

Պատվիրատու

 «Սիմարտեկ» ՓԲԸ (Հայաստան)

Թվական

2014թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 10 и 6 կՎ ուժային բջիջների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Նոր 110 կՎ «Մատուռ» ենթակայանի կառուցում

Պատվիրատու

EFACEC Contracting Central Europe (Ավստրիա)

Թվական

2013-2014թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 110 կՎ ԲԲՍ-ում ուժային և կոմուտացիոն սարքավորումների մոնտաժ
 • Ղեկավարման սենյակում, 35 и 10 кВ  ՓԲՍ-ում ուժային և կոմուտացիոն սարավորումների մոնտաժ
 • Շանթապաշտպանության համակարգի մոնտաժ
 • Ենթակայանի բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և մոնտաժ
 • Ենթակայանի բոլոր ելեկտրամեխանիկական նյութերի մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների միացում հողանցման համակարագին
 • 110 կՎ ԲԲՍ-ի արտաքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Ղեկավարման, չափման, կապի և ռելեյական պաշտպանության պահարանների  մոնտաժ 110 կՎ ԲԲՍ, 35 և 10 կՎ ՓԲՍ-ներում
 • Ուժային և ղեկավարման մալուխների մոնտաժ
 • Օժանդակ սարքավորումների մոնտաժ  - հաստատուն և փոփոխական հոսանքի պահարաններ, մարկոցներ և լիցքավորման համակարգեր
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

Դիլիջանի Միջազգային Դպրոցի կառուցում

Պատվիրատու

RD Construction Management (Ռուսաստանի Դաշնություն)

Թվական

2013-2014թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Ուժային մալուխագծի մատակարարում և մոնտաժում՝ 42.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ
 • Բժշկական կենտրոնի հողանցման համակարգի պատրաստում
 • 10 կՎ օդային գծի տեղափոխում
 • Արտաքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Ցածր լարման համակարգի պատրաստում և մոնտաժ
 • Ներքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Ղեկավարման պահարանների մոնտաժ
 • Ուժային բջիջների կարգաբերում
 • Լուսավորության աշտարակների հիմքերի պատրաստում

 

Աշխատանքի անվանումը

Գյումրի Սիթի նոր 10/0.4 կՎ ենթակայանի և 10 կՎ օդային գծի կառուցում

Պատվիրատու

 «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ

Թվական

2012-2013թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Երկաթբետոնե հենարանների մոնտաժ
 • Հողանցման համակարգի պատրաստում և մոնտաժ
 • Ուժային տրանսֆորմատորների մոնտաժ
 • Ուժային բջիջների մոնտաժ
 • Ուժային մալուխների մոնտաժ
 • Ժապավենային հիմքերի պատրաստում և մոնտաժ
 • Հողային աշխատանքներ
 • Նոր ենթակայանի շենքի կառուցում

 

Աշխատանքի անվանումը

Մետաղական կոնստորուկցիաների պատրաստում

Պատվիրատու

 «Հարավ-Կովկասյան Երկաթուղի» ՓԲԸ

Թվական

2012թ.

Կատարված աշխատանքներ

o  Երկաթուղային կայարանների համար մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում

 

Աշխատանքի անվանումը

«Շիրակ» ենթակայանի 6 կՎ N1 и N4 ենթակայանների վերակառուցում

Պատվիրատու

«Արմենիա Միջազգային Օդանավակայաններ» ՓԲԸ

Թվական

2012թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Ռելեյական պաշտպանության համակարգի վերանորոգում և կարգաբերում
 • Ավտոմատ պաշտպանության համակարգի վերանորոգում և կարգաբերում
 • Յուղային անջատիչների վերանորոգում և կարգաբերում
 • Ազդանշանային համակարգի վերանորոգում և կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

«Շիրակ» օդանավակայանի էլեկտրասնուցման այլընտրանքային համակարգի կառուցում

Պատվիրատու

«Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ

Թվական

2012թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Համալիր շինարարական աշխատանքներ
 • Մետաղական խողովակների մոնտաժ
 • Ուժային մալուխների և մուֆտերի մոնտաժ
 • Լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայանի մոնտաժ
 • Բաշխիչ բջիջների պատրաստում և մոնտաժ

 

Աշխատանքի անվանումը

Ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում

Պատվիրատու

«ԳեոՊրոՄայնինգ» ՍՊԸ

Թվական

2012թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 6 կՎ, 63 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում
 • 6 կՎ,160 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում
 • 6 կՎ, 250 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում
 • 6 կՎ, 400 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում
 • 6 կՎ, 630 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում
 • 6 կՎ,1000 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում
 • 6 կՎ, 1600 կՎԱ ուժային տրանսֆորմատորների փորձարկում և վերանորոգում

 

Աշխատանքի անվանումը

«Հարավային մասնաճյուղ» մոնտաժային աշխատանքներ

Պատվիրատու

 «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ

Թվական

2011թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 6 կՎ ուժային բջիջների ապամոնտաժում և նոր բջիջների մոնտաժ
 • 10 կՎ ուժային բջիջների ապամոնտաժում և նոր բջիջների մոնտաժ
 • Անհրաժեշտ շինարարական աշխատանքներ
 • Ուժային մալուխների մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

«Արտաշար» պոմպակայանի շինարարություն

Պատվիրատու

SADE (Ֆրանսիա)

Թվական

2011թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Ուժային բջիջների մատակարարում և մոնտաժ
 • Ուժային մալուխների մատակարորում և մոնտաժ
 • Հողանցման համակարգի մոնտաժ
 • Հոսանքի պաշտպանության համակարգի ներկառուցում գլխավոր պոմպի ղեկավարման համակարգ
 • Պոմպակայանի արտաքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալիր կարգաբերում

 

Աշխատանքի անվանումը

220 կՎ “Կամո” Ենթակայանում նորոգման աշխատանքներ

Պատվիրատու

 «Բարձրավոլտ Էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ

Թվական

 2011թ.

Կատարված աշխատանքներ

O 35 կՎ ծայրային մուֆտերի մոնտաժ

 

Աշխատանքի անվանումը

Հրազդան ՋԷԿ-ի 5-րդ բլոկի շինարարություն

Պատվիրատու

«Ինտեռավտոմատիկա» ԲԲԸ (Ռուսաստանի Դաշնություն)

Թվական

2010-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • ԿԻՊ և Ավտոմատիկայի սարքավորումների մոնտաժ
 • Սնուցման և անխափան սնուցման պահարանների մոնտաժ
 • Ղեկավարման և պաշտպանության պահարանների մոնտաժ
 • Ցանցային սարքավորումների պահարանների մոնտաժ
 • Ղեկավարման վահանակներ մոնտաժ
 • Կոլլեկտիվ օգտանգործման կոմպոնենտների մոնտաժ
 • Սնուցամն մալուխների մոնտաժ և միացում
 • Ցանցային մալուխների մոնտաժ և միացում
 • Էներգոբլոկի վերապատրաստման սարքավորման մոնտաժ
 • Տեղային կապի համակարգի մոնտաժ

 

Աշխատանքի անվանումը

SCADA/COMMUNICATION ծրագրի առաջին փուլ

Պատվիրատու

ABB AB Network Management (Շվեդիա)

Թվական

2008-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Հին սարքավորումների ապամոնտաժում, շինհրապարակի նախապատրաստում նոր սարքավորման մոնտաժի համար
 • ԲԲՍ-ներում մալուխային անցուղիների պատրաստում
 • Բջիջների մոնտաժ ներառյալ անհրաժեշտ շինարարարկան աշխատանքները
 • Մալուխային անցուղիների և բջիջների կոնստորկցիաների մոնտաժ
 • Պատին տեղադրվող պանելների և բջիջիների հողանցման համակարգերի մոնտաժ
 • RTU և կայանային աղբյուրների միջև, AC/DC և RTU-ների, RTU-ների և Telecom բջիջների միջև մալուխների մոնտաժ
 • Մալուխային անցորդիչների մոնտաժ
 • Մալուխային ծայրակալների և ելքերի մոնտաժ
 • Կայանային բջիջներում տրանսդուսերների և օժանդակ ռելեների մոնտաժ
 • Ենթակայաններում մոդիֆիկացված սխեմաների պատրաստում և ստուգում
 • Մոնտաժված սարքավորումների համալարի կարգաբերում
 • RTU-ների, մարտկոցների,լիցքավորման սարքավորումների և գեներատորների մոնտաժ և կարգաբերում
 • Յուրաքանչյուր ազդանշանի ստուոգում սարքավորումից մինչև SCADA համակարգի հանգույցներ
 • Մոնտաժի և կարգաբերման հիման վրա կատարողական գծագրերի կազմում

 

Աշխատանքի անվանումը

SCADA/COMMUNICATION ծրագրի առաջին փուլ

Պատվիրատու

ELTEL Networks Oy (Ֆինլանդիա)

Թվական

2008-2011թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Մալուխների մոնտաժ
 • OPAC մալուխի մոնտաժ խողովակում
 • DPLC համակարգի մոնտաժ (Հրազդան ՀԷԿ – Սևան ՀԷԿ)
 • DPLC համակարգի մոնտաժ (Ագարակ ԵԿ – Շինուհայր ԵԿ)
 • DPLC համակարգի մոնտաժ (Սպանդարյան ՀԷԿ – Շամբ ՀԷԿ)
 • OPAC մալուխի համար մալուխային անցուղիների պատրաստում
 • DPLC համակարգի համար շինարարական աշխատանքների իրականցում
 • Հիմքերի պատրաստում և մոնտաժ

 

 

Աշխատանքի անվանումը

110/35/6 կՎ ենթակայան “Կոմբայն” ։ Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ

Պատվիրատու

AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)

Թվական

2009-2010թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Իրականացվող մոնտաժային աշխատանքների վերահսկում

 

 

Աշխատանքի անվանումը

110/35/6 կՎ ենթակայան “Աղաց” ։ Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ

Պատվիրատու

AREVA Energietechnik GmbH (Германия)

Թվական

2009-2010թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Իրականացվող մոնտաժային աշխատանքների վերահսկում

 

 

Աշխատանքի անվանումը

110 կՎ «Վանաձոր -1» ենթակայանի վերակառուցում

Պատվիրատու

SIEMENS AG (Ավստրիա)

Թվական

2009-2010թթ.

Կատարված աշխատանքներ

 • 110 կՎ ուժային սարքավուոմների մոնտաժ (ուժային տրանսֆորմատորներ, բաժանիչներ, հոսանքի և լարման տրանսֆորմատորներ, գերլարման սահմանափակիչներ և հենարանային մեկուսիչներ)
 • Մալուխային կցորդիչների մոնտաժ
 • Ուժային, ղեկավարման  և պաշտպանության մալուխների մոնտաժ
 • Ղեկավարման սարքավորումների մոնտաժ
 • Չափիչ տրանսֆորմատորների ղեկավարման պահարանների մոնտաժ
 • Բոլոր հողանցման սարքավորումների փոխարինում, նոր սարքավուոմների և պորտալների միացում
 • Լուսավորության համակարգի մոնտաժ
 • Երկրոդային բաշխիչ սարքավորումների մոնտաժ
 • 220 կՎ լարման PLC հաղորդման համար լարման արգելապատնեշների մոնտաժ ներառյալ հողանցումը
 • PLC սարքավորումների կարգաբերում
 • Ուժային սարքավորումների հիմքերի մատակարարում և մոնտաժ

 

Աշխատանքի անվանումը

«Խռամի-2» ՀԷԿ-ի վերակառուցում (Վրաստան)

Պատվիրատու

LANCEFORD COMMERCIAL INC

Թվական

2008թ.

Կատարված աշխատանքներ

 • Մարտկոցների, լիցքավորման սարքերի և փոխարկիչների կարգաբերում
 • 220 և 48 Վ հաստատուն հոսանքի պահարանների կարգաբերում
 • 0.4 կՎ բաշխիչ պահարանների կարգաբերում
 • 10.5 կՎ բաշխիչ պահարանների կարգաբերում